Foredrag

I de ulike rollene jeg har holder jeg en rekke foredrag. Under følger en liste over ulike foredrag og workshopper jeg holder, har holdt, og har arbeidet frem som en del av de ulike rollene mine. Mange av temaene egner seg også for ulike debatter. Kategoriseringen av de ulike teamene er tentativ og fleksibel. Listen er ikke uttømmende.

Humanist-Christian

 • Hvorfor provoserer Pride?
 • Hvordan holde tusen baller i luften samtidig uten å bli utbrent?
 • Det livssynsåpne samfunnet og betydningen det har for Norge.
 • Fellesskap i det livssynsåpne samfunnet
 • KRLE-faget, en utfordring for fellesskapet.
 • Religionens plass i skolen.
 • Fremtidens dødehåndtering.
 • Kommunal og kirkelig gravferdsadministrasjon.
 • Seremonier – en del av samfunnslimet.
 • Humanismen og Human-Etisk Forbund, en introduksjon.
 • Grill en humanist!
 • Livssynsåpne seremonirom – et voksende behov.
 • Human-Etisk Forbund, tilgjengelig og normalisert?
 • Human-Etisk Forbund i media, er vi synlige nok?
 • Tro, håp og statstøtte.
 • Livssynsdialog, grunnleggende for det livssynsåpne samfunnet.

UiB-Christian

 • Fritaksrett i alle fag og i praksis.
 • Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen.
 • Fra grunnlov til læreplan. Sammenhengen i skolens grunnlagsdokument.
 • Undervisning i kontroversielle spørsmål.
 • En helhetlig seksualitetsundervisning.
 • Podkastpedagogikk og podkast som undervisning og vurdering.
 • Ekskursjon som metode (med fokus på religionsfaget).
 • Fritak på religiøst grunnlag, et nordisk perspektiv.
 • Ny Opplæringslov.
 • Kjønn, religion, og svømming, menneskerettigheter i praksis.
 • Skolegudstjenester, må det være så vanskelig da?

Lærer-Christian

Som lærer har jeg undervisningserfaring og/eller fagkompetanse i de følgende fagene.

 • Samfunnsfag / Samfunnskunnskap
 • KRLE / Religion og Etikk
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Historie og filosofi
 • Samfunnsgeografi
 • Historie
 • Kommunikasjon og kultur
 • IKT-servicefag, alle programfag
 • Service, sikkerhet og administrasjon, kommunikasjon og yrkesutøving.

Annet

Ut over ulike foredrag har jeg moderert en rekke ulike panelsamtaler og debatter over ulike tema, vært konferansier på konferanser, og holdt liveintervjuer som en del av konferanser eller workshops.