Pedagogisk mappe

Som ansatt i universitets- og høyskolesektoren er det viktig å presentere ens perspektiver på undervisning, veiledning, og praksis. I denne seksjonen av nettsiden min vil jeg presentere det som kalles min pedagogiske mappe. Jeg har mange års erfaring fra videregående skole, men også tiltagende erfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Jeg er svært engasjert i utvikling av fremtidens skole, sett både som lærer og lærerutdanner, men også i utviklingen av lærerutdanningen som skal gjøre dagens studenter klare for denne skolen som skal utvikles. Det er også viktig for meg å kombinere forskning og undervisning. I denne pedagogiske mappen vil jeg beskrive min pedagogiske filosofi, vise pedagogiske utviklingsprosjekter og presentere min utdanningsfaglige CV. Trykk her for en ikke-akademisk CV.