Media

Denne siden viser en oversikt over medieopptredener og publiseringer av ulike slag. Både som privatperson, som lærer, forsker, humanist, og så videre.