Uniped

Vurdering
Universitetet i Bergen: UPED662 Using Peer Feedback to Enhance Learning.
Gjennomført: 2022 Vår.
15 timer.
Kjerneemner
Universitetet i Bergen: UPED600 Introduksjon til universitetsundervisning og kursdesign.
Gjennomført: 2022 Vår.
24 timer.
Undervisningspraksis
Høgskulen på Vestlandet: FDM15 Klasserommets dramaturgi.
Gjennomført: 2022 Vår.
20 timer.
Teknologi
Universitetet i Bergen: UPED658 Flipped Classroom – studentaktiv læring.
Gjennomført: 2022 Vår.
15 timer.
Høgskulen på Vestlandet: FDM3 Digital snublegruppe.
Gjennomført: 2022 Vår.
20 timer.
Universitetet i Bergen: UPED651 Making Instructional Videos.
Gjennomført: 2022 Vår.
30 timer.