Få nye koster på lista

Omtale av innstillingen til hovedstyret til Landsmøtet