20 humanistiske konfirmanter

Omtale av konfirmasjonskurset på Røros med omtale av hovedtaler