Flere melder om overtramp etter at fritak for øving til gudstjeneste ble tatt ut av veilederen