– Det er ikke bare kirken som eier påskefortellingen. Det er en kulturfortelling