Tusenårsmarkeringen er blitt et speil av nåtidens verdier