Tonjes arbeid er uhyggelig aktuelt og farlig – og på vei til Drøbak: – Sterke krefter i sving