Den norske kirke og skolegudstjenester

Debattinnlegg på Human-Etisk Forbund Hordaland sin hjemmeside som et svar til en nyhetssak på Den norske kirkes nettside om gudstjenester i skoletiden.