Bytt K mot søndagsåpent

Jeg kommer med forslag til Venstre og KrF om hvordan de kan la være å svelge så mange kameler. Bytt KRLE mot søndagsåpne butikker.