Bergen kommune bør ha ansvar for gravferdene

Jeg skriver i Bergensavisen om behovet for at Bergen kommune følger opp Oslo kommunes brev til Kulturministeren om at kommunene bør få overta ansvaret for gravferdene fra kirken.