KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk

Dette debattinnlegget ble trykket i Bygdanytt 10.11.2015 og publisert på nettsidene 11.11.2015 med tittelen “KRLE-undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk.“. Innlegget er en del av en debatt i avisen som startet med artikkelen “Rasar mot at kateket underviser i skolen“. Dette ble fulgt opp med innlegget “Adrenalinjournalistikk i Bygdanytt” som mitt innlegg er et svar til. Innlegget “Det helt spesielle faget” er også et svar på samme innlegg.