Heller en dinosaur enn mange småkonger

Innlegg i Stavanger Aftenblad som svar på et rektors utspill mot Udir i skolegudstjenestesaken.