Skolens oppgave er ikke å forkynne

Svar på en uttalelse fra Filip Rygg om skolegudstjenester og prestens rolle i skole og samfunn