Selvbestemt abort er selvbestemt abort

Innlegg skrevet på vegne av FI som et svar til Senterpartiets Kjersti Toppe. Om tvillingabort og fosterreduksjon.