Kampen mot voldtekt begynner i barnehagen!

Jeg skriver i anledning kvinnedagen om behovet for en ny og forbedret seksualundervisning som en del av kampen mot voldtekt.