Det som er problematisk i KRLE-reformen

Mitt svar til Magnus Thue sitt svar til meg i Vårt Land.