Kunnskapsdepartementet vraker KRLE-reformen

Jeg tar en spansk en mot kunnskapsdepartementet etter svadauttalelser.