Forkynnelse hører ikke hjemme i fellesskolen

Jeg svarer Kristoffer Eknes på hans debattinnlegg om at skolegudstjenester er et minimumstilbud som burde utvides med flere seremonier fra flere.