En utfordring til bispemøtet

Jeg utfordrer bispemøtet på det moralske ansvaret med skolegudstjenestene.