Kirken tilrettelegger for diskriminering av norske elever

1000 tegn challenge fra Halse endte opp i dette.