Muslimene er ikke problemet…

Jeg skriver om hvem livsynslikestillingskampen føres for og av.