Skolegudstjenester er forkynnelse, ikke dialog

Profilert innlegg på Dagensdebatt og på dagen.