Skolegudstjenester er forkynnelse, ikke dialog

Teppebombing