Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det

Trykking nummer to av innlegget i dagsavisen. Ukjent hvorfor.