Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det

Kortutgave av innlegg som svar på innlegg fra Ole Paulshus fra Våler Frp