KRLE er ikke religionspolitikk

Teppebombing om KRLE, Arbeiderpartiet og valget.