KRLE er ikke religionspolitikk

Teppebombing om Arbeiderpartiet, KRLE og valget.