Merkelige normtall for helsesøstre

Jeg skriver om behovet for endringer i normtallene for helsesøstre i norsk skole.