Ikke alle ønsker presten på døren

Debattinnlegg om det å gå med dødsbudskap og hvem som bør gjøre det.