Opplysningsvesenets fond tilhører det norske folk

Debattinnlegg med teppebombing basert på uttalelse fra landsmøtet.