Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av KrF forslag