Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av krf sitt forslag om obligatorisk gudstjeneste