Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing om KrFs gudstjenesteforslag