Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av årets krf forslag