Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing KRF forslag.