Når staten sender en representant for et bestemt livssyn for å gi dødsbudskapet til alle, er det ikke likebehandling

Teppebombing av 2. innlegg om dødsbudskap