Trosopplæring har ingenting i skolen å gjøre

Duplisering av innlegget i Hordaland