Ingen skal være alene på veien ut

Tekst om behovet for seremonier skrevet sammen med Kjersti Prest