Skolens må prioritere skolemiljøet

Svar til Hans Fredrik Grøvan i KrF sitt svar til meg.