Livssynsmonopolet må bort

Debattinnlegg om prestetjenesten i sykehusene.