Intelligent design bør ikke få innpass i norsk skole

Innlegg om kreasjonisme og Biocosmos