Veilederen for skolegudstjenester må revideres

Innlegg om problemene med dagens veileder for skolegudstjenester