Det tar tid å snu når man ikke bruker mulighetene

Innlegg skrevet med utgangspunkt i sitat fra monica og i begges navn.