Jeg tester meg ofte, det er det eneste etisk riktige å gjøre