Med disse uttalelsene er du på lag med Europas kristenkonservative, Olufsen-Mehus

HEF-skrevet innlegg om Truls Olufsen-Mehus og Agenda Europa