Det livssynsåpne samfunnet er ikke et livssynstomt samfunn, Rogn