Deltagelse i religiøse ritualer kan ikke sammenlignes med besøk hos andre trossamfunn